Expertise management
Het Management heeft bij een groot aantal klanten ervaring opgedaan. Om potentiële klanten een beeld te geven wordt een aantal van deze klanten kort aangehaald.
Fesebako

Fesebako is een overkoepelend lichaam van de organisaties (sentro di bario) die zich met buurtwerk in de wijken bezig houden. De organisatie Fesebako ontvangt subsidie van de overheid, verdeelt dit onder de wijk organisaties en zorgt voor het toezicht op de naleving van de voorwaarden van de overheid. Fesebako houdt een kantoor met personeel op na.Alkonsivi 50+

Alkonsivi 50+ is een vereniging opgericht bij notariële akte. De vereniging heeft als doel het vermaken van de leden, de verbreding van de algemene kennis van de leden en de ontplooiing van charitatieve activiteiten tbv de gemeenschap.
De vereniging wordt gevormd door personen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt.
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit inkomsten uit hoofde van inschrijfgelden, contributies, donaties, fundraisingsaktiviteiten en andere door wettige middelen verkregen inkomsten.Wabi Club

De Wabi Club is een vereniging opgericht bij notariële akte. De vereniging heeft als doel de bevordering van de aanschaf, het behouden, het bezit en het gebruik van antieke automobielen door haar leden. De vereniging tracht haar doel te bereiken door o.a. het houden, organiseren en promoveren van shows, demonstraties, behendigheidswedstrijden, optochten en lezingen.
De financiële middelen van de vereniging bestaan uit inschrijfgelden, contributies, donaties, schenkingen, opbrengsten uit evenementen, fundraisingsaktiviteiten en andere door wettige middelen verkregen inkomsten.
In de jaren 2007 tot en met 2009 werden de werkzaamheden als penningmeester naar behoren uitgevoerd.UNA

De UNA ( Tot voor kort genaamd de “Universiteit van de Nederlandse Antillen” en thans de “University of Curacao mr dr Frumencio de Costa Gomez”) is een publieke instelling opgericht bij Landsverordening belast met het verzorgen van onderwijs op wetenschappelijk niveau, onderzoek en dienstverlening ten behoeve van de gemeenschap. De financiële middelen van de UNA bestaan uit een jaarlijkse subsidie van de overheid, collegegelden van de studenten en overige middelen die door de UNA zelf worden gegenereerd.
Gedurende de jaren 1979 tot en met 2010 werd de functie van Finance Manager naar behoren uitgevoerd.JCB Construction N.V.

JCB Construction (JCB) is een bedrijf die gespecialiseerd is in het verrichten van werkzaamheden in de bouwwereld. Het verrichten van technische constructie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vormen de hoofdtaken van het bedrijfsgebeuren. JCB werd in 1994 als een éénmanszaak opgericht en in 2008 als rechtspersoon (N.V.) voortgezet.
JCB heeft zich gedurende de jaren als een volwaardige constructie bedrijf ontwikkeld.
Vanaf de oprichting wordt de jaarafsluiting naar behoren verzorgd.Nos ku Nos General Contractor

Nos ku nos General Contractor (NkNGC) is een bedrijf die gespecialiseerd is in het verrichten van snoei- en graafwerkzaamheden. NkNGC werd in 1996 als een éénmanszaak opgericht.
Gedurende de afgelopen jaren heeft NkNGC zich ontwikkeld tot een stevig klein bedrijf.
Vanaf de oprichting wordt de financiële administratie naar behoren bijgehouden en wordt de jaarafsluiting naar behoren verzorgd.Nascal Design N.V.

Nascal Design N.V. (ND) is een jong bedrijf die als doel heeft het begeleiden van – en het houden van toezicht op bouwprojecten en het exploiteren van een algemeen aannemingsbedrijf.
ND werd in oktober 2009 middels een notariële akte opgericht.
Met ingang van 2010 wordt de financiële administratie bijgehouden.

Home|Managing directors|Documentatie|Links|Contact