Belasting aangiften

Belasting aangiften

RMS heeft ruime ervaring op het gebied van het  verzorgen van belasting aangiften. Grotendeels betreft het hier aangiften uit hoofde van de Winstbelasting en de Inkomstenbelasting.
Voor ondernemingen is de belasting aangifte een logische gevolg van de opgestelde jaarrekening. De Inkomstenbelasting ligt natuurlijk in de privé sfeer.
RMS verzorgt ook de belasting aangiften waarvan derden de jaarrekening hebben opgesteld.
De betreffende belastingplichtigen blijven verantwoordelijk voor de aangiften.
Home|Managing directors|Documentatie|Links|Contact