Belasting adviezen

Belasting adviezen

Ondernemingen worden regelmatig geconfronteerd met situaties waarbij de expertise van belastingzaken nodig is.
RMS biedt hier oplossing voor. RMS bestudeert de situatie en adviseert voor het nemen van eventuele actie. Meestal houdt de actie in dat er correspondentie moet worden opgesteld binnen de daarvoor beschikbare tijd.
Indien nodig maakt RMS gebruik van belasting deskundigen.
Home|Managing directors|Documentatie|Links|Contact