Opstellen van jaarrekening

Opstellen van jaarrekening

RMS kan de jaarrekening van ondernemingen opstellen. De jaarrekening bestaat in het algemeen uit een Balans, Kasstroomoverzicht, Resultatenrekening, toelichting op de Balans en toelichting op de Resultatenrekening.
De jaarekening kan opgesteld worden voor ondernemingen waarvoor RMS de administratie heeft bijgehouden maar ook voor ondernemingen die zelf de administratie in eigen hand hebben gehouden.
De onderneming blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de inhoud van de jaarrekening.

Home|Managing directors|Documentatie|Links|Contact