Business plan

Business Plan

Voor het aanvragen van een kredietfaciliteit bij de bank vraagt de bank naar de laatst opgestelde jaarrekening en ook naar een Business Plan. De Business Plan kan zo eenvoudig mogelijk zijn zolang het de bank een goed beeld geeft van de ontwikkeling waarvoor krediet wordt aangevraagd.
RMS kan een Business Plan opstellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van pakket  “Business Plan Pro”.
De ontwikkelde Business Plan houdt in de aanvraag, de begroting en de bijbehorende material.
Ook hier geldt dat de aanvrager van de Business Plan verantwoordelijk blijft voor de inhoud.
Home|Managing directors|Documentatie|Links|Contact