Administratieve organisatie

Administratieve Organisatie

In een handleiding Administratieve Organisatie worden de administratieve procedures en processen uitgewerkt en beschreven. Dit is van essentieel belang  voor de vastlegging en verantwoording van de volledigheid en juistheid van de financiële feiten die voortvloeien uit het bedrijfsgebeuren.
RMS kan zorgdragen voor een handleiding Administratieve Organisatie voor de onderneming.
RMS kan ook zorgen voor de implementatie en het onderhoud ervan.
Voor het opstellen van een handleiding Administratieve Organisatie is een goede vaststelling van de probleemstelling en goede communicatie gewenst.
Home|Managing directors|Documentatie|Links|Contact