Salarisadministratie

Salarisadministratie

De salarisadministratie van een onderneming hoeft nu geen bron van zorg meer te zijn.
RMS kan de salarisadministratie verzorgen zodat de onderneming zich op de “core business” kan concentreren. RMS gebruikt hiervoor het pakket “Payroll 4”. Zelfs het tekenen van de betalingsinstructies aan de bank kan aan RMS uitbesteed worden door het openen van een specifieke salarisrekening bij de bank.
RMS zorgt voor de salarisberekeningen, de journaalposten, de salarisspecificaties, de aangiften loonbelasting en sociale lasten, de afdrachten loonbelasting en sociale lasten en de afdrachten van overige inhoudingen.
RMS zorgt voor de jaarlijkse verzamelloonstaten die bij de Inspectie der Belastingen en bij de Dienst Arbeidszorg dienen te worden ingediend.
RMS zorgt tevens voor de opgaven die aan de Sociale VerzekeringsBank gedaan moeten worden.
Home|Managing directors|Documentatie|Links|Contact